HOVXURMAQ

Qışqırıq (qədim forması: qıyqır), hıçqır (əsli: içqır), hovxur kimi sözlər eyni qəlib üzrə düzəlmiş feildir. Sözün kökü hov kəlməsidir, hovlamaqhovxurmaq eyni kökdən düzəlib. Zənn edirəm ki, hov kəlməsi hava sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HOSTİNQ
HOVLAMA

Значение слова в других словарях