HUŞUNU APARMAQ

heyran etmək, məftun etmək, valeh etmək.

HUŞUNDAN ÇIXMAQ
HUŞUNU BAŞINA YIĞMAQ