HUŞUNU BAŞINA YIĞMAQ

fikrini cəmləşdirmək, düşünmək, fikirləşmək, götür-qoy eləmək.

HUŞUNU APARMAQ
HUŞUNU İTİRMƏK