I E

ie, i.e.

(latın dilində işlənən id est söz birləşməsinin qısaldılmış forması) yəni, digər sözlə

I
IAMBIC