İÇİM

Adətən “bir” sözü ilə – bir dəfə içməyə kifayət edəcək qədər. Bir içim şərab.
[Ahıl qadın:] Evdə bir içim su yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
Tapılmır bir içim su evdə, insaf eylə, az sərf et. M.Möcüz.
Yusif bir içim su üçün gəldiyi evlə də maraqlanmaya bilməzdi. Mir Cəlal.

İÇİLMƏK
İÇİMLİK

Значение слова в других словарях