İĞFAL

[ ər. ] : iğfal etmək – qəflətə salmaq, qəflətdə buraxmaq; aldatmaq, fikrini yayındırmaq, yuxulatmaq.
[Şah:] Zira dili çox itidir, yenə də sizi iğfal edər. C.Cabbarlı.
[Gənc:] Zeynal [Mehribanı] aldadıb iğfal etmək məqsədi ilə yalan danışmağa təşəbbüs etməsin. S.Hüseyn.

İGİDÖLMÜŞ
İĞTİŞAŞ

Значение слова в других словарях