I

I, i

n (pl I’s, i’s) ingilis əlifbasının 9-cu hərfi;

◊ to dot the i’s (and cross the t’s) ≅ məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq

I

pers. pron mən; I am a teacher Mən müəlliməm; It's I Mənəm;

◊ I say 1) Bura bax! / baxın!; I say, do come and sit near me! Bura bax! / baxın! Gəl / Gəlin mənim yanımda otur! / oturun!; 2) Qulaq as! / asın!; I say, why do you dislike me? Qulaq as! / asın! Sənin / Sizin nə üçün məndən xoşun / xoşunuz gəlmir?

HYSTERICS
I E

Значение слова в других словарях