IAMBIC

iambic1

n (adət, pl) yamb, yamb üslubunda yazılmış şer; to write in ~s yamb üsulunda şer yazmaq

I E
IBERIAN