İBDA

İBDA’1

ə. ixtira etmə, icad etmə, kəşf etmə; ixtira, icad, kəşf.

İBDA’2

ə. yoxdan var etmə, vücuda gətirmə.

İBCAL
İBDAL