İBLİSVARİ

zərf İblis kimi, şeytan kimi, şeytancasına.
Qəşəm şaqqa çəkib iblisvari güldü. S.Rəhimov.

İBLİSLİK
İBN

Digər lüğətlərdə