İBN

[ ər. ] Oğul (yalnız izafətlərdə işlənir).
Əbubəkr ibni-Məhəmmədin göndərdiyi məktubu sizə oxumaq istəyirəm. M.S.Ordubadi.
[Şeyx Sənan:] İbni-Məryəm asıldı darə, fəqət; Onu təkrarə varmıdır hacət? H.Cavid.

◊ İbni-adəm klas. – Adəm övladı, insanlar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İBN ibn bax oğul
İBLİSVARİ
İBRANİ

Digər lüğətlərdə