İBRAZ

[ ər. ] : ibraz etmək (eləmək) köhn. – büruzə vermək, aşkar etmək, üzə çıxarmaq, meydana çıxarmaq, göstərmək.
[Mirzə Səməd:] Ömrün uzun olsun, deyə minnətdarlıq hisslərini ibraz etmədən çəkinməzdi. Çəmənzəminli.
[Bahadır bəy:] Biz türklər öz sədaqətimizi ibraz etməyə hazırıq. C.Cabbarlı.

İBRANİ
İBRƏ₂

Digər lüğətlərdə