İBREYİM

atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması).
İBRAHİMXƏLİL
İBRƏT