İBRİQ

is. [ ər. ] Su və b. mayelər üçün qulplu və əmzikli qab.
[Xəyyam:] Badə ibriqimi qırdın, ya rəb! Dərdimi başdan aşırdın, ya rəb! H.Cavid.

İBRƏTVERİCİ
İBRİŞİM

Digər lüğətlərdə