İBTAL

ə. 1) ləğv etmə, puç etmə, aradan qaldırma; 2) batil (əsassız, qeyri-düzgün) olduğunu sübut etmə.

İBRİZ
İBTİDA