İBTİDADAN

zərf Başlanğıcdan, əvvəlindən, başdan.
[Xacə] qəziyyəni ibtidadan intihayədək Yusif şaha nəql etdi. M.F.Axundzadə.
İbtidadan eləsəm şərh bu əhvalı əgər: Uzanıb rişeyi-söz, nəzm düşər tulani. S.Ə.Şirvani.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İBTİDADAN ibtidadan bax əvvəlcədən
  • İBTİDADAN başlanğıcdan — əvvəldən — başdan
İBTİDADA
İBTİDAİ

Digər lüğətlərdə