İBTİDAİLİK

is. İbtidai halda olma, ilk mərhələdə olma.
// İlkinlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İBTİDAİLİK ilkinlik
İBTİDAİLƏR
İBTİDASIZ

Digər lüğətlərdə