İBTİLA

is. [ ər. ] Bir şeyə xəstəlik dərəcəsində mübtəla olma; mübtəlalıq, düşkünlük. Demək, Ələkbər yoldaş yenə də Hacı xanla qumar oynamış imiş.
Onlar ikisi də ibtiladan yaxalarını qurtara bilmirlərdi. M.S.Ordubadi.
Mirzağa buna ibtila dərəcəsində adət etmişdi. S.Hüseyn.

İBTİDASIZ
İCAB

Digər lüğətlərdə