İCABƏT ƏRƏB

Qəbul edilmə, yerinə yetmə.

Halal-hümmət eyləyin, Misir əhli,

Bəlkə, icabətə çatdı dualar.

    (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

İBRƏT
İCTİNAB ETMƏK