İCARƏDAR

\[ər. icarə və fars. ...dar\] сущ. ижарадар, арендатор, ижарада (кирида) кьунвайди.
İCARƏÇİ
İCARƏDARLIQ

Digər lüğətlərdə