İCARƏLƏMƏ

İcarələmək”dən f.is.
İCARƏDARLIQ
İCARƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə