İCAZ

qısaltma; siyahı (Zənnimizcə, ad “möcüzə” mənasında olan “ecaz” sözünün dəyişdirilmiş formasıdır).
İBRƏT
İDEAL

Значение слова в других словарях