İCBAR

ə. 1) bir işi zorla gördürmə, arzusunun ziddinə olaraq bir işə məcbur etmə; 2) qrammatikada: felin növlərindən biri.

İCAZƏTNAMƏ
İCBARƏN

Значение слова в других словарях