İCBAR

Ərəb mənşəlidir, cəbr, məcbur kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İCAZƏ
İCTİMAİ

Значение слова в других словарях