İCBARİ

sif. Məcburi. Ümumi icbari təhsil.
// İstəməyərək, güclə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İCBARİ icbari bax məcburi
  • İCBARİ məcburi — güclə — zorla
İCBAR
İCBARİLİK

Digər lüğətlərdə