ICE-AXE

n buz baltası (alpinistlərdə)

ICE-AGE
ICE-BOUND