ICE-BOUND

adj buzla əhatə olunmuş, buz bağlamış, buzla örtülmüş

ICE-AXE
ICE-BOX