ICE-DANCE

n 1. buz üzərində rəqs; 2. buz üzərində balet

ICE-CREAM
ICE-FIELD