ICELAND

Iceland

n İslandiya, əbədi buzla örtülmüş ölkə

ICEBERG
ICELANDER