ICILY

adv 1. çox soyuq, iliyə / sümüyə işləyən; The wind blew icily İliyə / Sümüyə işləyən külək əsirdi; 2. soyuq; nifrətlə; to look / to glance / to stare ~ at smb. bir kəsə nifrətlə / kinli-kinli baxmaq

ICICLE
ICON