İCMA

İCMA’

ə. 1) bir səslə qəbul edilmiş qərar; 2) bir neçə kənd və ya obadan ibarət dairə; 3) eyni millətdən və ya eyni təriqətdən olan adamlar.

İCLAS
İCMAİ

Значение слова в других словарях