ICON

n ikona (xristianlarda allahın və ya övliyaların şəkli)

ICILY
ICY