İCRA

İCRA’

ə. yerinə yetirmə, həyata keçirmə, ifa etmə.

İCMALƏN
İCRANAPƏZİR

Digər lüğətlərdə