İCRAEDİCİ

кил. icraçı.
İCRAÇI
İCRAİYYƏ:

Digər lüğətlərdə