İCRAEDİCİ

bax icraçı. İcraedici orqanlar.
İCRAÇI
İCRAİYYƏ

Digər lüğətlərdə