İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

f.sif. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxarılıb, cəmiyyətin, kollektivin ixtiyarına verilmiş; ümumiləşdirilmiş, ellikləşdirilmiş. İctimailəşdirilmiş təsərrüfatlar. İctimailəşdirilmiş torpaqlar.
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK
İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə