İCTİMAİLİK

сущ. ижтимаивал, умумивал, коллективвал.
İCTİMAİLƏŞMƏK
İCTİMAİYYAT

Digər lüğətlərdə