İCTİMAİYYAT

is. [ ər. ] Cəmiyyət və onun inkişafından bəhs edən elm. İctimaiyyat dərsi. İctimaiyyat müəllimi.
– İctimaiyyat dərnəyi rəhbəri [Ənisənin] … müraciətini çox soyuq qarşılamışdı. S.Hüseyn.

İCTİMAİLİK
İCTİMAİYYƏT

Значение слова в других словарях