İCTİNAB ETMƏK

Çəkinmək, saqınmaq, uzaq durmaq.

İCABƏT ƏRƏB
İCTİNAB ƏRƏB