ICY

adj 1. buz kimi, çox soyuq; ~ air çox soyuq hava; it’s icy cold today Bu gün buz kimi soyuqdur / çox soyuqdur; 2. sürüşkən; 3. buz kimi; soyuq; ~ look / stare soyuq baxış; ~ reception soyuq qəbul; 4. buzla örtülü; ~ mountains əbədi olaraq buzla örtülmüş dağlar

ICON
IDEA