İDA

İDA’

ə. öz malının mühafizəsini başqasına tapşırma.

İCTİNAB
İDAD

Digər lüğətlərdə