IDEALIZATION

n ideallaşdırma, idealizə etmə (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı göstərmə)

IDEALISTIC
IDEALIZE