IDEALLY

adv 1. fikrən, xəyalən, mücərrəd, mücərrəd bir tərzdə; 2. əla, ən gözəl, çox yaxşı; mükəmməl, olduqca yaxşı

IDEALIZE
IDENTICAL