IDENTIFICATION

identification1

n tanıma, tanınma; müəyyən etmə; əsli olduğunu müəyyənləşdirmə; The identification of the accident victims took some time Qəzanın qurbanlarının tanınması birmüddət vaxt aldı

identification2

adj fərqləndirici; ~ card şəxsiyyəti bildirən vəsiqə / şəhadətnamə; ~ disk hərb. şəxsi işarə;~ mark hərb. fərqləndirici nişan (təyyarədə, maşında və s.)

IDENTICAL
IDENTIFY