IDENTITY

identity1

n 1. eyniyyət, eynilik, oxşarlıq, bənzərlik, oxşayış; 2. həqiqilik, doğruluq; proofs of ~ həqiqəti müəyyən edən dəlillər; 3. şəxsiyyət; to prove smb.’s ~ bir kəsin şəxsiyyətini sübut etmək; to recognize smb.’s ~ bir kəsin şəxsiyyətini tanımaq

identity2

adj: ~ card şəxsiyyət vəsiqəsi

IDENTIFY
IDEOLOGIC