IDEOLOGIST

n 1. ideoloq; 2. həyatdan uzaq düşmüş nəzəriyyəçi; boş xəyalpərəst / xülyaçı

IDEOLOGICALLY
IDEOLOGY