İDEYA

\[yun.\] идея (1. са затӀунин ва я са гьалдин гьакъиндай акьулдивай кьатӀуз жедай, фикирдиз гъиз жедай умуми мана, шикил, фикир; 2. дуьньякьатӀунрин асул принцип, асул метлеб; меслек; 3. фикир, къаст, макьсад).
İDEOLOQ
İDEYACIQ

Digər lüğətlərdə