İDİOM

\[yun.\] сущ. лингв. идиом, идиома (тек са чӀалаз хас тир, са чӀалай маса чӀалаз гьарфба-гьарф элкъурдамаз гафарин манаяр сад-садав такьадай гафарин кӀватӀал; ибара).
İDİLLİYA
İDİOMATİK

Digər lüğətlərdə