IDIOT

n idiot; gic, axmaq, sarsaq; Idiot! You’ve dropped my book! Ay səfeh! Sən mənim kitabımı yerə salmısan!

IDIOMATIC
IDIOTIC

Значение слова в других словарях