İDRAK

dərk etmə, başa düşmə.
İDMAN
İDRİS

Digər lüğətlərdə